BEGELEIDEN AANBESTEDINGEN

Tijdens de aanbestedingsfase van uw project kunt u gebruik maken van onze diensten.

Onze specialisten kunnen u door onze no-nonsense aanpak optimaal van dienst zijn. Denk hierbij aan het toetsen van aanbestedingsdocumenten, controleren en-/of opstellen van directieramingen, opstellen van een nota van inlichtingen eveneens het beantwoorden van de nota van inlichtingen.

DIRECTIEVOERING & TOEZICHT

Onze directievoerders en toezichthouders vertegenwoordigen u als opdrachtgever in de realisatiefase van het project.

Zij zien toe op een correcte en kwalitatieve uitvoering van het project en op de naleving van de aannemingsovereenkomst. Wij bewaken de planning en de kwaliteit van het project, waarbij nauwlettend gestuurd wordt op kostenbeheersing en het bewaken van het budget. 

PROJECTLEIDING & CONTRACTMANAGEMENT

Onze contractmanagers beschikken over ruime ervaring met diverse contractvormen;

RAW, UAV-GC en bouwteam overeenkomsten. De ervaring leert dat er vaak contracten getekend worden die in de praktijk behoorlijk complex blijken te zijn. Dit kan voor de nodige discussies leiden tijdens de realisatie van het project. Onze contractmanager beheerst het contract of de overeenkomst en zorgt ervoor dat de afspraken die hierin zijn vastgelegd worden nagekomen.

Onze ervaren projectleiders zijn resultaatgericht. Zij zorgen ervoor dat het project van A tot Z op een efficiënte wijze worden gerealiseerd. Of het gaat om complexe reconstructies, herinrichtingen of (asfalt) onderhoudsprojecten, wij beschikken over de juiste mensen. Onze mensen beschikken over kennis van projectmatig werken, RAW-systematiek, UAV en zijn communicatief zeer vaardig.

REVIEWEN & TOETSING

Voor het toetsen en reviewen van een bestek, tekeningen en-/of EMVI-plannen

bent u bij JBB Civiel Advies aan het juiste adres. Door onze ervaring zijn wij een goede en betrouwbare ondersteuning tijdens het beoordelen van deze documenten op haalbaarheid, risico’s en technische uitvoering.